toggle menu
RS

i11

 
SERIJA

INFINITY

 
KATALOZI
 
CERTIFIKAT
 
Fajlovi
 

POVIŠENA ARMATURA ZA UMIVAONIK

Armatura za umivaonik
Samo armatura
00014, 00053
Tehnička skica
Armatura za umivaonik
Gornji deo sifona
00012
Tehnička skica
Armatura za umivaonik
Ugaoni ventil
00013
Tehnička skica
Armatura za umivaonik
Gornji deo sifona ,sifon, ugaoni ventili
00011, 01011
Tehnička skica
Armatura za umivaonik
Niskopritisna izrada
01012
Tehnička skica
Armatura za umivaonik
Niskopritisna izrada, ugaoni ventili
01011
Armatura za umivaonik
00053