toggle menu
RS
Design serija ‘ELITE’
Design serija ‘INFINITY’
Design serija ‘INFINITY’

PRODAJNI PROGRAM

Proverite šta je novo u najnovijem katalogu HERZ.

JEDINSTVENA GARANCIJA 6 GODINA

Sanitarne armature proizvodimo u našem savremeno opremljenom proizvodno razvojnom centru na tehnološki modernim mašinama za obradu. Kvalitet naših sanitarnih armatura potvrđen je svim važnim evropskim certifikatima.

SERVISNA MREŽA

NAJVIŠI KVALITET

U svetu zadovoljstva potreba kupaca, novih trendova 

na tržištu  i sve zahtevnijih korisnika, kvaliteta HERZ 

sanitarnih armatura je u konstantnom porastu i 

približava se vodećim kompanijama u ovoj oblasti.

EKOLOSKA OSVEŠTENOST

Briga za okolinu u našoj kompaniji predstavlja pažljivo 

korišćenje prirodnih izvora energije, ekološki 

prihvatljivih proizvodnih metoda i deo društvene 

odgovornosti i svesti,zato smanjite protrošnju vode 

i uštedite pomoću kompleta za uštedu vode HERZ.