toggle menu
RS
Proverite šta je novo u najnovijem katalogu HERZ.
Preuzimanje katalogaPreuzimanje tehničkega kataloga

JEDINSTVENA GARANCIJA 6 GODINA

Sanitarne armature proizvodimo u našem savremeno opremljenom proizvodno razvojnom centru na tehnološki modernim mašinama za obradu. Kvalitet naših sanitarnih armatura potvrđen je svim važnim evropskim certifikatima.

SERVISNA MREŽA