toggle menu
RS

b91B

 

 
CERTIFIKAT
 
Rozeta i ručica za uzidni mešač za tuš 368B
  • ulaz 2 x 1/2’’, izlaz 1 x 3/4”
  • i 1 x 1/2”, samo ugradbeno kućište,
  • za upravljački sklop ø40
Rozeta i ručica za uzidni mešač za tuš
00368B
Tehnička skica