toggle menu
RS

f60 IR

 
SERIJA

FRESH

 
CERTIFIKAT
 

ELEKTRONSKI ISPIRAČ ZA PISOAR, UZIDNI SET 951

Elektronski ispirač za pisoar, uzidni set
Ugradno,1/2",9 V bez poklopca
09511
Tehnička skica
Elektronski ispirač za pisoar, uzidni set
Ugradno,1/2",230 V bez poklopca
09512
Tehnička skica