toggle menu
RS

f22

 
SERIJA

FRESH

 
CERTIFIKAT
 

ARMATURA ZA KUHINJU - PREGIBNA

Armatura za kuhinju
Samo armatura
00136
Tehnička skica
Armatura za kuhinju
Ugaoni ventil
00135
Tehnička skica
Armatura za kuhinju
Niskopritisna izrada, ugaoni ventil
01138
Tehnička skica