toggle menu
RS

p50

 
SERIJA

PRESTIGE

 
CERTIFIKAT
 

ARMATURA ZA BIDE p50

Armatura za bide
Gornji deo sifona ,sifon, ugaoni ventili
00551
Tehnička skica
Armatura za bide
Gornji deo sifona
00561
Tehnička skica
Armatura za bide
Ugaoni ventil
00571
Tehnička skica